Manuellt Lymfdränage

En massage med lätta precisa rörelser som stimulerar lymfflödet i kroppen.
Det förbättrar avflödet av vävnadsvätska så att svullnader i kroppen minskar.

Ex på indikationer:
– Primära ödem
– Sekundära ödem – posttraumatiska och postoperativa
– Smärtsamma muskulära spänningstillstånd
– Stresstillstånd

Effekter:
– Ökar lymfflödet
– Ökar blodcirkulationen
– Höjer immunförsvaret
– Sänker muskelspänningar
– Lindrar smärta
– Påverkar  Oxytocin (lugn och ro hormonet)

HISTORIK
OM LYMFSYSTEMET, ÖDEM OCH ÖDEMBEHANDLING

En mini-historik om kunskapen om lymfsystemet visar på en mycket tidig vetskap om dess existens och betydelse. Redan de gamla grekiska och egyptiska läkare kände till den del av lymfsystemet som finns i tarmsystemet. Hippokrates och Aristoteles nämner det.

På 1600-talet demonstrerade italienaren Aselli i Padua lymfkärllen hos hund. Marcella Malpighi och Anton v.Leeuwenhoek fann lymfkapillärerna och Johann Conrad Peyer de efter honom uppkallade Peyer´s plaques i tunntarmen.

Redan som studenter upptäckte Jean Pecuet i Frankrike och Olof Rudbeck d.ä. det stora lymfkärlet Ductus thoracicus hos hund. Vår store vetenskapsman på 1600-talet är alltså en av pionjärerna i utforskandet av lymfsystemet!

Dansken Thomas Bartholin beskrev i mitten av 1600-talet för första gången lymfsystemet i dess helhet och att det är ett naturligt renings- och jämviktsregleringssystem.

Under senare tid har kända forskare som fransmännen Claude Bernard, Alexis Carell och den amerikanske lymfspecialisten Cecil Drinker framhävt betydelsen av lymfsystemet. Drinker menade t o m att det är det viktigaste organsystemet hos människor och djur.

Manuellt lymfdränage började utvecklas av dansken dr Emil vodder på 1930-talet. En kortfattad artikel i New York Herald Tribune den 18 maj 1939 kan blixtbelysa början av detta vetenskapliga pionjärarbete.

”Professor Vodder from the Institute of Hygiene, Copenhagen, explains his modern system of lymphatic drainage for swellings at 7 Rue Mondovi, where he is prepared to practice his expert massage with an equally expert assistant who speaks English as well as French, German and Scandinavian.

On an electrically-lighted chart, the glands of the face and neck are shown together with the workings of the treatment and the offices are worthy of a visit of inquiry on the part of the sufferers. The entire treatment is the gentlest possible, with the movement in the proper downward direkction for the removal of facial discomforts and the filtration through this lymphatic drainage.

This modern method which is comparatively little known contributes to facial beauty through the complete cleansing and regeneration of the skin. Professor Vodder´s prospectus point to many serious aliments which may be benefited by this treatment.”

Som framgår av artikeln var det främst huvudområdet som behandlades och faktum är att det var kosmetologer som först engagerade sig i denna metod för att på ett naturligt sätt förbättra hudens utseende. Intresset från detta håll har hela tiden fortsatt.  Sverige arrangeras sedan många år utbildning för hudterapeuter i Manuellt lymfdränage.

Under senare årtionden har Manuellt lymfdränage vunnit insteg inom medicinen som ett effektivt sätt att dränera lymfödem genom den manuella teknikens variabilitet, när det gäller den nödvändiga anpassningen till vävnadssituationen.

I princip handlar det om att dränera vävnadsvätska och lymfa, som är ett destillat av vävnadsvätska. Enligt gällande nomenklatur kan bara det som finns i lymfkärlen kallas lymfa. Tidigare var lymfa gängse beteckning för vävnadsvätskor. Namnet Manuellt lymfdränage skall därför förstås i ljuset av den mer omfattande betydelsen av lymfa, som var aktuell då Vodder namngav sin behandlingsmetod.

Manuellt lymfdränage är vetenskapligt belagt inte minst praktiskt (decennium långa erfarenheter) och börjar idag här i landet bli en etablerad behandlingsform, vilket återspeglas i det snabbt växande intresset från sjukvårdens sida att utbilda lymfterapeuter. Man börjar där förstå att det finns en terapi som gör det möjligt att hjälpa de ödemsjuka mer än vad man annars kan. I en modern ödemterapi ingår naturligtvis också effektiv bandagering och att patienten lär sig ändamålsenlig rörelseterapi och andningsgymnastik.

”Detta är hämtat ur en text hos Dr Vodder skolan Sverige”