Resonans

Infrarött ljus för kroppen är ingen nyhet. Det har använts i över 80 år av tyska läkare. De senaste 25 åter har det också
forskats i Japan och Kina om värmebehandlingar med infrarött ljus.

Långvågigt infrarött ljus stödjer kroppens egna självläkande processer genom att öka blodomloppet och rensa kroppen
från belastande toxiner. Detta gör det effektivt för väldigt många åkommor och sjukdomsorsaker.

Används bla vid:
– Led och muskelvärk
– Stela och ömma muskler
– Hudbesvär
– Sömn- och stressbesvär
– Rening av kroppen
– Mjukdelsskador

Exelmpel på effekter:
– Mjukar upp stela leder och muskler genom ökad blodcirkulation
– Lindrar smärta
– Ökat lymfflöde och borttransport av slaggprodukter
– Avslappnande och rogivande
– Ökar hudens och bindvävens elasticitet

Behandling
Vid första träffen har vi ett samtal och gör en hälsodeklaration som bla ligger till grund för vilken värmenivå vi väljer.
Därefter ligger du på en särskild madrass under två kupoler vars insida är helt beklätt med värmande paneler.
De bränns inte när man rör dem trots att det infraröda ljuset hjälper kroppen att svettas två till tre gånger så mycket
som i en vanlig bastu vid högre temperaturer.

All fler läkare och terapeuter ser idag på potentialen i infraröd värmeterapi.
Det långvågiga infraröda ljus som Sensei avger, ger koncentrerad värmeenergi som liknar solens.
Kroppsvävnaden värms snabbt upp, vilket stimulerar kroppens läkningsprocesser.

Exempel på vad långvågigt infrarött ljus ger:
Förbättrad mikrocirkulation genom att kapillärerna vidgas
– Minskar muskelkramper när muskelfibrer värms upp
– Avlägsnar toxiner
– Minskar svullnad och inflammation genom förbättrat lymfflöde
– Förbättrad sårläkning genom inverkan på både nervändar och perifera nerver

På cellnivå har forskare observerat att det infraröda ljuset som Sensei sänder ut:
– Stimulerar enzym aktivitet
– Främjar vidhäftning och osmos av vattenmolekyler över cellmembranen
– Kalciumjoner dras till cellmembranen

Sensei´s Resonans värmebehandling är värt att prova på enbart för den sköna avslappningens skull.

VÄLKOMMEN!